🔊Chính sách bảo mật

Những điều khoản về chính sách thông tin cá nhân dưới đây được áp dụng cho toàn bộ người dùng trên trang web VMLINK.VN Một khi bạn đã đăng ký tài khoản trên VMLINK.VN, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản chính sách này. Bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tại đây và VMLINK.VN sẽ không thông báo trực tiếp đến từng đối tác. Để cập nhật những chính sách mới nhất xin vui lòng quay lại trang này.

1. Thu thập thông tin cá nhân: Khi đăng ký tài khoản VMLINK.VN, Ban quản trị Website có thể yêu cầu thành viên cung cấp một số thông tin sau: Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ Sau khi đăng ký tài khoản VMLINK.VN, bạn cần đăng nhập vào email cá nhân để xác nhận thông tin. Chúng tôi có thể gửi các email liên quan tới việc xác nhận, thay đổi thông tin tài khoản, thông báo hệ thống... vào địa chỉ email được xác nhận của bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được giải quyết khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với tài khoản. 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: a. Cụm từ "thông tin cá nhân" được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Ban quản trị website VMLINK.VN sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho các thông tin này. b. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân là từ khi Thành viên khởi tạo tài khoản đến trong suốt quá trình hoạt động của Website VMLINK.VN. 3. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Ban quản trị website VMLINK.VN có thể sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để: * Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên * Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Website VMLINK.VN * Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên cũng như các hoạt động gian lận khác. * Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 4. Về việc liên kết với các website khác: Website VMLINK.VN có thực hiện việc liên kết với nhiều website khác. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tài khoản và mật khẩu Website VMLINK.VN trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website VMLINK.VN 5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: Website VMLINK.VN không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. 6. Chỉnh sửa & Bảo mật: Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào nằm ngoài các nguyên nhân phát sinh từ website VMLINK.VN, Ban quản trị website sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Trong trường hợp Thành viên muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Thành viên dùng chức năng "Chỉnh sửa tài khoản" để thay đổi các thông tin cá nhân. Mọi vấn đề khúc mắc liên quan tới tài khoản và việc bảo mật thông tin cá nhân, Thành viên có thể liên hệ với Ban quản trị Website qua ZALO để được hỗ trợ.

Last updated